Predictive maintenance

“Hoe kan Gain Automation Technology predictive maintenance toepassen bij de RDG Delta Robot Kossel XL Printer zodat onverwachte downtime en ongepland onderhoud voorzien worden?” Dit was de onderzoeksvraag van mijn afstudeerstage. Gain wil door middel van het in kaart brengen… Lees verder >