Hans Wouters
Hans is sinds 2011 werkzaam bij Gain. Met 20 jaar ervaring in zijn vak, ligt zijn specialisme in het MES/MOMS-domein, waar de interactie tussen de IT en OT wereld vele uitdagingen met zich meebrengt.

Cybersecurity en Process Automation

Ik ben momenteel werkzaam voor een internationaal olie- en gasbedrijf. Voor de discipline Process Automation and Security (PAS) heb ik een standaard documenten systeem opgezet, waarbij alle PA-gerelateerde documentatie, zowel van de eigen organisatie als afkomstig van derden, moet passen.
Daarnaast wordt vanuit corporate governance regelgeving opgelegd, die de discipline PAS moet vertalen naar bruikbare documentatie (lees policies en procedures, requirements, specificaties) voor de eigen organisatie. De discipline bevindt zich op het scheidsvlak van Information Technology (IT) en Operational Technology (OT), waarbij de business altijd voorop staat. Security moet dus zodanig worden ingericht (via projecten), dat de business hiervan geen hinder ondervindt en tegelijkertijd risico’s worden geminimaliseerd. Dit alles ondersteund met documentatie, opgezet vanuit bruikbare standaarden.
Doordat zowel de cyber security standaarden op het gebied van process automation (IEC 62443), als regelgeving hieromtrent nog in ontwikkeling zijn, is dit een leerzaam (maar soms ook moeizaam) traject.