Werken bij Gain

Medewerkers zijn het belangrijkste bedrijfskapitaal van Gain. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je je werk optimaal kunt doen in een plezierige en inspirerende omgeving. Dit doen we door grote aandacht te besteden aan drie belangrijke uitgangspunten: loopbaanbegeleiding, bedrijfscultuur en beloning.

Continue ontwikkeling

Dit houdt bij ons in dat we regelmatig samen met jou bespreken hoe we jouw ambities kunnen helpen realiseren. De instrumenten die we daarbij hebben zijn:

  • training en opleiding
  • uitwisseling van kennis en ervaring door middel van vakgroepen
  • inzet op specifieke projecten waarin je ervaring op een door jouw gewenst gebied kunt opdoen/uitbreiden

Uiteraard kijken we daarbij ook naar nieuwe technologische trends en ontwikkeling van de marktvraag.

Optimale samenwerking

Gain werkt aan een bedrijfscultuur waarin betrouwbaarheid, openheid en de menselijke maat centraal staan. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat je veel plezier hebt in je werk. Het onderlinge contact met je collega’s trachten we te bevorderen door het organiseren van formele en informele bijeenkomsten en activiteiten.

Passende voorwaarden

Gain tracht de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen zodanig te volgen dat zij haar medewerkers steeds het beste kan bieden door de combinatie van een goede beloning met passende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het nieuwe werken

Gain hanteert het principe van ‘het nieuwe werken’ waarmee wij onze medewerkers trachten meer flexibiliteit te bieden qua tijd en locatie waarop zij hun werk doen.

Hans-Mosselman.jpg
Hans Mosselman, Algemeen Directeur

“Medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal”

Marco Conrads profielfoto
Marco Conrads, Managing Partner

“Openheid, betrouwbaar- heid en menselijke maat staan bij ons centraal.”